Gildeoverheid

Gildeoverheid

Hoofdman: Jeroen Bierens
Deken-Schrijver: Wilfried Michels
Deken-Schatbewaarder: Iwan Michels
Deken: Rob Elings
Deken: Sander Bierens

Adviserende Leden

Keizer
Koning Rob Elings
Jeugd-Koning

Ere-Leden

Beschermheer: Prof. Jhr. Dr. F.A.M. Alting von Geusau
Ere-Deken: Pastoor
Ere-Hoofdman Burgemeester Oisterwijk: Hans Janssen
Gildeheer: Diaken: Jan Joosten
Gildeheer: Oud pastoor: Frans van Spreeuwel