Het Gilde Sint Joris en Sint Sebastiaan Enschot-Heukelom

Groepsfoto

HET VERLEDEN

Gilden met hun rijke historie zijn vaak een verwijzing naar de roerige middeleeuwen, ontstaan met toestemming van de Hertog van Brabant met als taak het beschutten van outer en herd, ofwel altaar have en goed, daar waar bendes of plunderende soldaten de streek onveilig maakten. Ooit de eerste burgerwachten, met hooivork en spies, later uitgerust met pijl en boog en nog later vaak overgegaan op geweer. Toch kennen nog veel Gilden tot op de dag van vandaag de kruisboog of handboog.

Vaak uitgedost in kleurrijke kleding nemen zij deel aan activiteiten in dorp of streek en door het handhaven van oude tradities wordt ook de band met het verleden nauwlettend bewaard.

Het verleden speelt ons wel parten omdat niet is te achterhalen wanneer ons gilde is ontstaan. Eerdere archieven zijn bij branden in 1824 en in 1884 verloren gegaan. Wel is zeker dat het oudste koningszilver uit 1750 stamt en dat reeds in een verkoopakte van 1592 er sprake is van verkoop van gronden in Heukelom tussen Enschot en Oisterwijk .

Ooit waren er  waarschijnlijk twee Gilden, Sint Joris uitgerust met een kruisboog, thuis in Heukelom en Sint Sebastiaan met de handboog te Enschot. Niet bekend is vanaf wanneer er sprake is van het samengaan van beide Gilden en de reden daarvan.Ooit is, echter gedacht  aan 1731 gegraveerd op een van de vleugels van de koningsvogel – gemaakt tussen 1607 en 1635  maar dit lijkt thans onwaarschijnlijk, gelet op de grondverkoop in 1592 door het gilde Sint Joris en Sint Sebastiaan (de toen reeds gecombineerde gildenaam).

St. Joris naar Bernat Martorell Spanje, rond 1400–1452

2

St. Sebastiaan naar Giovanni Antonio Bazzi, Galleria Palatina, Florence (It.)