Koning en Jeugdkoning schieten 2013

 

2.5

Koning- en Jeugd Koningschieten Zondag, 12 mei 2013 Foto: Hans Sparidans

In de vroege ochtend toch nog fraai weer met zowaar een zonnetje, maar op het moment dat ons gilde ter kerke trok, moest het toch nog even regenen. Niet alleen vanwege het Koning- en Jeugdkoning schieten, maar ook met het oog op de Sint Job festiviteiten, waren wij met het gilde Sint Hubertus uit Berkel in de Sint Caeciliakerk ter opluistering van de eucharistieviering. Onze pastoor en gildeheer, Pieter Scheepers, had een goede preek en zegende aan het einde van de viering nog een hoed voor onze beschermheer, Prof. Jhr. Dr. Alting von Geusau, een bazuin voor onze toekomstige bazuinblazer en tenslotte de beide ‘vogels’ waarop ‘s middags geschoten zou worden. Na een vendelgroet aan alle kerkgangers en andere belangstellenden trok ons gilde naar ons ‘Schuttersheike’ achter café Mie Pieters in Heukelom. Een broodje en koffie deed eenieder goed.

2.4

Foto: Hans Sparidans

Toen werd nu het tijd om aan de afgesproken wedstrijden te beginnen. Allereerst onze vier jeugdige leden die streden om het jaarlijkse Jeugd Koningschap. Een loting bepaalt de volgorde van schieten. De schutsboom wordt ‘gevrijd’ van boze geesten. De geestelijke en wereldlijke overheid en de aftredende Jeugd Koning schieten ieder driemaal om dezelfde redenen. Er ontspint zich een leuke strijd die ook dit jaar wederom in het voordeel van ons jongste lid, Henri Michels, wordt beslecht. Hij heeft dus – ondanks zijn tijdelijke handicap – zijn titel van vorig jaar geprolongeerd en heeft de hulde en felicitaties dik verdient.
Dan ons vierjaarlijks echte Koningschieten. Zes kandidaten strijden om het begeerde Koningschap. Ook hier beslist de loting de volgorde van schieten. Waar de ‘jeugd’ slechts 51 schoten nodig had om de vogel ter aarde te brengen, de zes kandidaten hadden er meer moeite mee. Er bleek een multiplex plaatje onder tegen de ‘vogel’ bevestigd te zijn en dit was duidelijk wat lastiger. Na het 103de schot wordt uiteindelijk bekend dat Piet Priems de gelukkige winnaar is geworden. Ook Piet wordt gefeliciteerd.
Het toch nog fraaie weer verandert snel in een buitje. Maar toch, beide winnaars beloven de plichten en rechten – verbonden aan hun Koningschap – te zullen honoreren en worden dan ook als zodanig geïnstalleerd. Een erewijn gaat rond voor alle aanwezigen die allen blijk geven te hebben genoten van de wedstrijden. In een ontspannen sfeer wordt, bij meer regen, nagenoten van toch een sfeervol Koningschieten 2013.

2.3

Foto: Hans Sparidans